سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا جعفرپور – مهندسی هیدرودینامیک و جلوبری
حسین حاجی زین العابدینی – مهندسی هوافضا

چکیده:

دراین مقاله هدف اراهی روش تفاضل محدود صریح مرتبه بالا برای حل معادلات ناویر استوکس تراکم ناپذیر غیردائم با دقت مرتبه بالا است از انجا که در بیشتر روشهای مرتبه بالا به دلیل مشکلات نقاط نزدیک دیواره از روشهای ترکیبی ضمنی استفاده میشود در این مقاله از روش ترکیبی صریح برای حل جریانهای وابسته زمانی استفاده شده است برای این منظور جریان داخل حفره دراعداد رینولدز مختلف با روش فوق شبیه سازی شده است مقایسه نتایج عددی بیانگر دقت مرتبه بالای روش فوق است دقت مشتق گیری مکانی مرتبه هشت بوده که بصورت هموار به مرتبه چهار درروی مرز می رسد برای انتگرال زمانی از روش استاندارد رانگکوتای مرتبه چهار استفاده شده است.