سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی قریشیان امیری – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حسن قاسم زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
سیدامیرالدین صدرنژاد – استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
غلامحسین منتظری – دکتر، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، تهران، ایران

چکیده:

استفاده از روش استاندارد اجزا محدود گالرکین در حل عددی معادلات حاکم بر حرکت سیالات در محیط های متخلخل معمولا با مشکلاتی مانند نواسانات مصنوعی جواب در جبهه پیشین شوک و ناپیوستگی میدان سرعتدر وجوه المانها مواجه است. علت این امر در عدم توانائی این روش در رعایت موضعی قانون بقاء جرم نهفته میباشد. از طرفی توانائی روش اجزا محدود در شبکه بندی محیط های با شرایط هند سی پیچیده، باعثگرایش روزافزون پژوهشگران به آن شده است. بنابراین در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح علت عدم رعایت قانون بقاء جرم در روش اجزا محدود با اعمال تغییراتی این مشکل را مرتفع نمائیم. این تغییرات بطورعمده شامل استفاده از یک شبکه بندی ثانویه احجام کنترل بر روی شبکه بندی اولیه روش اجزا محدود می – باشد. این روش که بنام روش حجم کنترل- اجزا محدود شناخته می شود، در حقیقت ضمن حل کردن معادلات در سطح احجام کنترل، این معادلات را در سطح اجزا محدود بیان می کند.