سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی سنجرانی پور – دانشیاردانشگاه سیستان و بلوچستان
حامد کمیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

چکیده:

سطح خارجی پوستهکروی الاستیکی پشت و رو شده ازجنس نیوهاکین تحت فشارهیدرواستاتیکی قرارگرفته و به علت فشاروارده برسطح آن دچار تغییر شکل میشود مساله مقدار ویژه فیزیکی ذکر شده پس از مدلسازی ریاضی به صورت یک معادله دیفرانسیل ازمرتبه چهاروشرایط مرزی شامل دو معادله دیفرانسیل مرتبه سه و دو تبدیل و خلاصه میگردد برای حل این مساله ازروش عددی کامپوند ماتریس استفاده و نتایج بدست آمده را با نتایج حاصله ازبکارگیری روش آشفتگی خاصا WKB مقایسه می کنیم درنهایت با مقایسه بین داده های حاصل نه تنها به وجود نقطه بازگشتی T. point پی برده بلکه دلیل تفاوت بین نتایج دو روش عددی و wkb وجود همیننقطه می باشد.