سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شکراللهی – عضو هیأت علمی، گروه عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
امیر زایری بغلانی نژاد – عضو هیأت علمی، گروه عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده:

الگوریتم همپیچی منفرد گسستهDSC) یک روش عددی جدید می باشد که اخیرا در حل برخی مسائل مهندسی به کار گرفته شده است. تحقیق حاضر با هدف تشریح روش مذکور جهت محاسبه ارتعاش و خیز تیر انجام شده است. بدین منظور نمونه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته وارزیابی صحت عملکرد، از طریق مقایسه جوابهای حاصل از این روش با حل تحلیلی انجام پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است که روشDSC) در حل مساله ارتعاش و خیز تیر ابزار بسیار توانمندی است و تغییر شکل و فرکانس های طبیعی سازه را با دقت بالا محاسبه می نماید