سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضی باباگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
رضا وهدانی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

دراکثر مسائل مهندسی با مساله مقدار ویژه برخورد می کنیم حل مساله مقدار ویژه دربردارنده اطلاعات فیزیکی مهمی درمورد رفتار دینامیکی می باشد و درواقع مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مشخصات معادلاتی هستند که رفتارسازه را شبیه سازی می کند روشهای متعددی عددی برای حل معادله مقادیر ویژه برای تعیین بردارهای ویژه و ماتریس قطری مقادیر ویژه وجود دارد دراین مقاله روشهای تعیین مقادیر ویژه بیان و درپایان یک مثال و حل آن با نرم افزار Matlab و کدنویسی آن ارایه خواهد شد.