سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیدین غفارنژاد مهربانی – دانشگاه صنعت آب و برق
مهدی تاجداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مریم شیرازی – دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از راه های مبارزه با زباله ها تبدیل آنها به کمپوست است . با توجه به اهمیت اجرای صحیح پروسه کمپوست ، مطالعه تغییر و تحولات حین پروسه ضروری است . یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت و سرعت کمپوست ، تولید و انتقال حرارت در داخل آن است که این دو عامل ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند . در این مقاله تولید و انتقال حرارت در داخل سیستم کمپوست پشته ای با استفاده از حل مدل های موجود توسط روش المان محدود در چهار عمق مختلف پشته محاسبه گردیده است . مقایسه نتایج حل عددی با اندازه گیری های تجربی ، نشان دهنده حداکثر خطای ۱۸ % و حداکثر میانگین مربعات خطای ۱۱٫۳ است.