سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد آهنگریان – دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
الهه ربیعی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی نیلی احمدابادی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی و ساخت راکتورها، طراحی ترموهیدرولیکی راکتور میباشد. در این نوع طراحی، راکتور را با استفاده از کدهای ترموهیدرولیکی مدلسازی کرده و پس از اطمینان از صحت دادههای کد، راکتور را پیش از ساخت، تحت شرایط مختلف پارامترهای ترموهیدرولیکی (دما، سرعت، فشار سیال و …) تحلیل میکنند. در این تحقیق برای اولین بار، کل راکتور تحقیقاتی مینیاتوری ۱ را به وسیله کد انسیس سی اف اکس ۲، مدل کرده و پس از تحلیل کامل راکتور با نرم افزار و مقایسه پارامترهای ترموهیدرولیکی خروجی نرم افزار با دادههای تجربی راکتور، شرایطراکتور با پارامترهای بی بعد( رینولدز، ناسلت، پرانتل و ….) معادل سازی شده است. ساختار پیچیده، ابعاد کوچک، سیستم گردش طبیعی سیال و سیستم کاملاً بسته این راکتور مانع از آن شده استکه پارامترهای ترموهیدرولیکی در هر نقطه از سیال خنک کننده موجود در راکتور، اندازه گیری شود و به غیر از دمای ورود و خروج سیال به قلب راکتور که توسط دو ترموکوپل اندازهگیری میشود؛ هیچ اطلاعی از مقدار اندازهگیری شده سایر پارامترهای سیال وجود ندارد. از آنجایی که ضریب انتقال حرارت گردش آزاد در اکثر راکتورهای تحقیقاتی، نقش مهمی را در تصادفهای راکتور از نوع از دست رفتن جریان سیال ۳ در مسیر پمپهای خنک کننده اولیه بازی میکند؛ لذا تحلیل راکتور با پارامترهای بدون بعد از جمله عدد ناسلت به این روند کمک شایانی خواهد نمود