سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول تقی زاده جاهد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشگاه تبریز
محمدرضا شکوری پور – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
حبیب امین فر – استاد دانشگاه تبریز

چکیده:

انتقال گرمای جابجایی اجباری یکنواخت در جریان آشفته حالت سه بعدی روی ریب های گرم شده که بصورت گرما ثابت در یک کانال ج ا سازی شده بودند در دو آرایش بصورت عددی مورد بررسی قرار دادیم درحالت اول ۹ ریب و درحالت دوم ۱۶ ریب درکف کانال جاسازی شده اند هوای خنک کننده بصورت یکنواخت وارد کانال می شود تمام سطوح کانال آدیاباتیک هستند هر آرایش را در ۴ حالت ساده با حضور هرم درورودی کانال با حضور مولد گردابه ای در کف کانال و با ایجاد فاصله بین ریب ها در ۲ سرعت هوای ورودی و ۲ دمای مختلف در ریب ها بررسی کردیم همه حالت با حالت ساده مقایسه شدند. و به اینتیجه رسیدیم که تقریبا همه تغییرات باعث افزایش ضریب انتقال حرارت م یشوند.