سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا صفاریان – استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مک
مهرزاد شمس – استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
علی اصغر زرگرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گر

چکیده:

تیکسوتروپیک ۱ به سیالی گفته می شود که لزجت آن بر اثر اعمال برش، تغییر یافته پس از برداشتن برش به حالت اولیه بر میگردد. در این حالت نمودار تنش برشی – نرخ برش ، دارای یک محدوده پسماند میباشد. در این پژوه ش جریان آشفته سیال غیرنیوتنی تیکسوتروپ در یک حوضچه ثانویه تصفیه فاضلاب بصورت عددی حل می گردد . جهت حل عددی جریان همراه با لجن فعال، تمام جریان بصورت تکفاز و همراه با گرادیان غلظت و لزجت درنظر گرفته میشود