سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هرمز بهروزی – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک
حسن بصیرت تبریزی – دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک
حسن رحیم زاده – دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله جریان دو فازی گاز – مایع در لوله افقی و شرایط ارام و لایه ای با روش عددی اختلاف محدود – الگوریتم تصویر حل شده است. جریان لایه ای مذکور دارای فصل مشترک صاف بوده و به صورت گذرا و دو بعدی در راستای محور و شعاع لوله در نظر گرفته شده است. معادلات در مختصات استوانه ای حل شده است. و با توجه به اینکه نسبت ویسکوزیته گاز به مایع ناچیز است از تغییرات درجهت زاوی ای صرف نظر شده است. سپس اثر پارامترهای مختلف جریان مانند اثر زمان، تغییرات عدد رینولدز گاز، تغییرات عدد رینولدز مایع، اثرکسر حجمی گاز و همچنین اثر ضریب لغزش بررسی می شود. و نشان داده است که با تغییر هر یک از پارامترهای جریان ، بیشتر در فاز گاز تغییرات مشاهده می شود. و از این نتیجه می توان برای کنترل جریان دو فازی استفاده کرد. و در پایان نتایج حاصله با نتایج مقالات قبلی مقایسه شده است.