سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین برقعی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی حیدری – دانشجوی دکترا – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی نویدبخش – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این تحقیق به بررسی ساختار میدان جریان جت آرام برخوردی محصور در نواحی برخورد و بعد از آن، می-پردازد. برای مطالعه ساختار جریان جت دو بعدی مذکور از روش شبکه بولتزمن به عنوان یک روش ثانویه برای شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی، استفاده شده است. در این مقاله از شبکهD2Q9برای حل معادلات بولتزمن و از تقریب زیر تخفیف یگانه(Single-Relaxation-Time)برای مدل سازی ترم برخورد در آن، بهره گرفته شده است. به منظور بررسی تاثیر عدد رینولدز و نسبت هندسی بر روی میدان جریان و دما،شبیه سازی عددی برای اعداد رینولدز ۵۰ الی ۵۰۰ و نسبت های هندسی ۲ الی ۵ صورت گرفته است. همچنین، عدد رینولدز بحرانی با تغییر رژیم جریان از حالت پایا به حالت ناپایا (شروع ناپایداری) برای هر هندسه بطور مجزا گزارش شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق به خوبی روند تغییرات عدد نوسلت را نشان می دهد