سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی زارع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
رضا حسینی –

چکیده:

دراین مقاله انتقال حرارت از دیسک چرخان درجریان هوای موازی سطح دیسک به روش عددی بررسی شده است مدلسازی برای محدوده بزرگی از اعداد رینولدز شامل جریان ارام و آشفته انجام شده است برای مدلسازی جریانهای آشفته از مدلتوربولانسی LES استفاده شده است تصحیح شرایط نزدیک دیواره با استفاده از روش اسماگرینسکی دینامیک انجان شدها ست برای صحت سنجی نتایج حالتهای مختلف حدی شامل دیسک ساکن درجریان هوا و دیسک چرخان درهوای ساکن بررسی گشته و بانتایج قبلی مقایسه شده که همخوانی خوبی را نشان میدهد تاثیر افزایش اعداد رینولدز چرخشی و رینولدز جریان به روی انتقال حرارت بررسی شده است نشان داده شده است کهنتایج اسماگرینیک استاتیک و دینامیک برای رینولدزهای پایین بهم نزدیک هستند با این وجود دررینولدزهای بالا تفاوتشان قابل توجه خواهد بود.