سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

موسی رسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازهای هیدرولیکی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آ
علی شیر افروس – مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول
ایمان نادری راد – مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

سرریز پلکانی تاثیر افزاینده ای در استهلاک انرژی دارا می باشد. در تحقیق حاضر برای تشخیص تاثیر پارامترهای مختلفی مانند تعداد پله ها ( N )، ارتفاع پله ها ( h )، طول پله ها (l ) و دبی در واحد عرض ( q ) بر استهلاک انرژی در سرریز پلکانی ساده از روش عددی استفاده شده است . روابط بین استهلاک انرژی و عمق بحرانی جریان در سرریز پلکانی ارائه و مورد بحث قرار گرفته اند. در این بررسی برای حل معادلات حاکمه از روش انفصال حجم محدود ( نرم افزار فلوئنت) و برای ارزیابی آشفتگی جریان از مدل {فرمول در متن اصلی مقاله} استاندارد استفاده شده است. از مش بندی منظم در یک شرایط مرزی مشخص استفاده شده و روش حجم سیال (VOF) برای حل سطح آزاد جریان به کار گرفته شده است سطح آزاد جریان، سرعت ها و فشارها در سرریز پلکانی بوسیله روش عددی مغشوش مدل شده اند. نتایج روش عددی با نتایج آزمایشگاهی دیگر محققان مقایسه شد و نتایج از همخوانی مناسبی برخوردار هستند و تغییرات خطاها ۱ت ۱۹ درصد می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش دبی جریان، استهلاک انرژی کاهش و با ثابت بودن ارتفاع سد و افزایش تعداد پله ها استهلاک انرزی کاهش می یابد.