سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریدون ثابت قدم – تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مکانیک و هوافضا
مهدی بدری –
شروین شرافتمندجور –
حسنیه کر –

چکیده:

مقاله پیش رو به اعمال تکنیک مرزمحصور به حل شبه طیفی معادلات ناویر استوکس دو بعدی در شکل تاوایی سرعت پرداخته است برخلاف بسیاری از روشهای مرسوم دیگر دراین روش مرزهای محصور مستقیما از طریق اصلاح جمله های جابجایی و پخش و نه از طرییق تعریف مستقیم تابع نیروی حجمی به حل ا عمال می شوند در ابتدای هرگام زمانی سرعتهای مورد نظر از طریق پنجره کردن windowing توزیع سرعتهای اولیه ساخته شده و توزیع تاوایی اصلاح شده نظیر آن بدست می آید سرعتها و تاوایی اصلاح شده مستقیما به الگوریتم حل شبه طیفی اعمال شده و حل یک گام زمانی به جلو رانده می شود گسسته سازی مکانی از روش شبه طیفی کلاسیک انجام شده و انتگرال گیری زمانی با استفاده از روش رانج – کوتای مرتبه چهارم صریح صورت پذیرفته است با توجه به راندمان و دقت روش و همچنین سادگی امکان تغیر شکل پنرجه در طی زمان این روش برای بررسی مسائل گذرا با زمان و مرزهای متحرک بسیارمناسب به نظر می رسد دراین مقاله به عنوان مثالی از کاربردهای روش مسئله معروف حرکت نوسانی یک استوانه صلب در سیال ساکن بررسی شده است.