سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم یاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهرام نوایی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی علیجانی اردشیر – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

سدهای بتنی مرتفع امروزه به صورت گسترده در اکثر کشورها در حال بهره برداری می باشند وقوع زلزله شدید و پیش بینی پاسخ این سازه ها تحت زلزله بدلیل اهمیت ایمنی و مسائل اقتصادی همچون گذشته اجتناب ناپذیر می نماید با توسعه و تکامل روشهای عددی و تکنولوژی کامپیوتری روشهای تحلیل و طراحی این سازه ها کاملتر گردیده که عمدتا متکی برروشهای عدید نظیر اجزا محدود و تا حدی نیز اختلاف محدود بودهاست از طرف دیگر روشهای حل دقیق و بسته پاسخ های جامع تری را در اختیار محققین و طراحان قرار میدهند که علاوه بر اینکه برای کنترل روشهای عدید می تواند به کارگرفته شود در تجزیه و تحلیل نتایج نیز رفتار سازه را قابل فهم تر می گرداند. یکی از مسائلی که در تحلیل های سد های بتنی وزنی در تحقیقات انجام شده قبلی به روشهای دقیق مدنظر قرار نگرفته اثر توام ویسکوزیته و اندرکنش سد – مخزن می باشد.