سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی نجفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – گروه کارشناسی ارشد مکانیک
سیدمحمد جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – گروه کارشناسی ارشد مکانیک
محمد رفیعی – دانشگاه بوعلی همدان – گروه کارشناسی مکانیک

چکیده:

حل دقیق ارتعاشات آزاد نامیرای پیچشی میله های ایزوتروپیک با سطح مقطع متغیر به صورت نمایی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا معادلات دیفرانسیل حرکت بی بعد شده و با درنظر گرفتن تغییرات سطح مقطع به صورت نمایی حل شده است. تغییر فرکانسهای طبیعی با تغییر سطح مقطع مورد بحث قرار گرفته است . در پایان جواب های مسئله با نرم افزارANSYS مقایسه شده و انطباق خوبی بین نتایج بدست آمده است