سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز سرگلزایی – استادیاران دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرانک حسین زاده سلجوقی –
سیمین دلیر – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دربررسی مدل ها و کاربردهای علوم ریاضی درمهندسی عموما فرض بردقیق بودن داده ها است ولی در جهان واقعی بیشتر داده ها نادقیق و بصورت فازی میب اشند دستگاه معادلات فازی نقش مهمی را درعلوم مختلف مانند مهندسی فیزیک و آمارایفا می کنند دراین مقاله حل دستگاه های فازی را زمانی که اعدادفازی غیرخطی باشند با روشهای فریدمن و روشی برپایه تئوری بازه ها را بررسی میکنیم و کارایی این دو روش را به همراه مثال عددی مورد بحث و بررسی قرار میدهیم