سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
آیاز عیسی زاده – پروفسور دانشگاه تبریز
داود عبداللهی – مربی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دانشوران تبریز

چکیده:

حل دستگاه معادلات درعلوم همیشه مهم بوده است زیرا اکثر مسائل علمی به حل دستگاه معادلات ختم می شود همانطور که می دانید دو نوع دستگاهمعادلاتداریم کهنوع اول خطی ونوع دومغیرخطی است برای حل نوع اول روشهای زیادی وجود دارد و حل آن بسیار ساده می باشد اما برای حل دستگاه معادلات غیرخطی روشهای معدودی داریم که همیشه با جواب به تقریب بدست می اید دراین مقاله ابتدا الگوریتم رقابت استعماری را برای حل دستگاه معادلات غیرخطی معرفی میکنیم و سپس دربخش بعدی با حل نمودن مثالهایی و مقایسه نتایج آنها کارایی و عملکرد بهتر الگوریتم رقابت استعماری را نشان میدهیم ارزیاب یالگوریتم نیز گویای تسریع درزمان دسترسی به جواب می باشد.