سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک اسلامی – دانشجوی دکتری
برزین رجبلو – کارشناس ارشد

چکیده:

در این مقاله جریان سه بعدی تراکم ناپذیر آشفته به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ LES) در یک کسکید کمپرسور محوری حل شده است. یکی ازنتایج حضور فاصله شعاعی بین پره کمپرسور و دیواره بدنه، جریان درز نوک است که ایجاد ساختار چرخشی ورتکس لقی نوک را به همراه دارد. انسداد مسیر حرکت جریان در کسکید که به علت وجود ناحیه چرخشی ورتکس نشتی نوک است، توسط کاهش در مقادیر سرعت میانگین نشان داده شده است. نواحی با ورتیسیتی بالا نیز که نشانگر ورتکس نشتی نوک است، مورد بررسی قرار گرفته اند. شبیه سازی ها در زوایای برخورد متفاوت جریان سیال با پره صورت گرفته است و تأثیر تغییرات این زاویه بر ورتکس نشتی نوک مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی صحت شبیه سازی، تحقیق تجربی با شرایط یکسان صورت گرفته و مقادیر ضرایب فشار مقایسه شده اند.