سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب خاکپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
مجید قاسمی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مکانیک
ازاده شهیدیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شرق-گروه مکانیک

چکیده:

بیماری های قلبی- عروقی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جوامع پیشرفته امروزی می باشند . شایع ترین این امراض،تصلب شراین می باشد. این بیماری در قسمت هایی از عروق با الگوی جریان متفاوت با جریان اصلی رخ می دهد. لذا شناخت ماهیت و نوع جریان خون در رگ ها نقش بسزایی را در تشخیص و درمان این گونه بیماری ها ایفا می کند . در این مقاله جریان خون در رگ با در نظر گرفتن دو مدل برای رگ یکی دیواره ثابت و دیگری رگ با دیواره الاستیک ( به صورت اثر متقابل سیال- سازه) حل و تاثیر مدل رگ بر حل جریان بررسی شده است. مطالعه جریان خون با استفاده از نرم افزار المان محدوده آدیناADINA)صورت گرفته است. نتایج نشان می دهند که فرض دیواره صلب برای مولفه هایZ و Xسرعت مناسب به نظر نمی رسد. اما با توجه به جابجایی نسبتا کم دیواره در جهتهایZ و Xسرعت در جهتYدر دو مدل تفاوت کمی با یکدیگر دارد. همچنین تغییرات فشار در حالت دیواره صلب نسبت به حالت دیواره الاستیک بیشتر می باشد