سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حیدر روحی قادیکلایی – کارشناس ارشد مکانیک- دانشگاه علم وصنعت ایران
شاهرخ حسینی هاشمی – دانشیار – دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا معدولیت – دانشیار – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله حل تحلیلی ورقهای مستطیلی که دارای ترک سراسری موازی با دو لبه میباشند، ارائه گردیده است. از آنجایی که وجود ترک سبب کاهش سختی و در نتیجه کاهش فرکانس طبیعی ورق میگردد. لذا در این تحقیق ترک به صورت فنری گسترده در طول ترک، که وجود آن سبب ایجاد شیب اضافه در در دو طرف لبه ترک میگردد، در نظر گرفته شده است. همچنین ترک این مسئله به صورت ترکی باز و رشد ناپذیر و ورق مورد مطالعه به صورت ورقی نسبتاً ضخیم که دارای شرایط مرزی کاملا ساده میباشد، در نظر گرفته شده است. در نهایت جهت مقایسه نتایج حاصل از حل تحلیلی ارائه شده، از نتایج حاصل از نرم افزارABAQUSاستفاده گردیده است.