سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروانه امجدیان – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه
حشمتاله حقیقت – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

این مقاله به تحلیل کرانه فوقانی فرآیند اکستروژن مستقیم کرنش صفحه ای با پروفیل قالب دلخواه می پردازد. .در تحلیل، یک میدان سرعت عمومی در دستگاه مختصات استوانه ای ارائه شده که برای هر پروفیل دلخواه قالب قابل کاربرد بوده و به طراح قالب این امکان را می دهد که طول قالب بهینه برای حد اقل سازی نیروی اکستروژن را محاسبه نماید.. شبیه سازی فرآیند با روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار آباکوس صورت گرفته و نیروی اکستروژن به دست آمده از تحلیل با نتایج حاصل از شبیه سازی مقایسه شده است. در پایان اثر پارامترهای فرآیند بر نیروی اکستروژن بررسی شده اند.