سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین امیری دلوئی – دانشجوی دکتری
محمدحسن کیهانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود نوروزی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

درمطالعه حاضر یک حل تحلیلی برای انتقال حرارت دو بعدی نامتقارن دراستوانه های کامپوزیتی ارایه گردیده است الیاف درهر لایه بدور استوانه پیچیده شده اند بطوریکه زاویه الیاف و جنس کامپوزیت درهر لایه می تواند تغییر کند شرایط مرزی نامتقارن در کلی ترین حالت ممکن شامل اثرات هدایت جابجایی و تشعشع درنظر گرفته شدها ست با استفاده ازروش جداسازی متغیرها معادله دیفرانسیل جزئی حاکم به دو معادله معمولی مرتبه دو تبدیل شده و پس از تعیین مقادیر ویژه مساله توزیع دما درهر لایه محاسبه شده است با توجه به تغییر جنس کامپوزیت و زاویه الیاف درهر لایه سه دستگاه معادلات مرتبط با شرایط مرزی داخل و بیرون استوانه و همچنین پیوستگی دما و شار حرارت درمرز بین لایه ها برای ضرایب سری توزیع دما بدست خواهد آمد.