مقاله حل برخی مسائل معکوس سهموی به روش تجزیه آدومیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: حل برخی مسائل معکوس سهموی به روش تجزیه آدومیان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله معکوس سهموی
مقاله روش تجزیه آدومیان
مقاله تابع کنترلی
مقاله ضریب مجهول
مقاله شرایط کرانه ای مجهول
مقاله معادله انتگرال ولترا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نیا معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه رضایی علی مردان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله سه نوع از مسائل معکوس سهموی از نوع هدایت گرمایی و تشعشع گرمایی به روش تجزیه آدومیان بررسی می شود و برای حل این نوع مسائل معکوس از یک شرط فوق اضافی در یک نقطه داخلی ناحیه مفروض مساله استفاده می شود. این روش با سرعت همگرایی بالا، تقریب عددی از جواب دقیق مساله بدون نیاز به خطی سازی یا گسسته سازی می دهد. در واقع روش تجزیه آدومیان، نیاز به حل کردن هر سیستم خطی یا غیرخطی از معادلات جبری را از بین می برد. نتایج عددی به دست آمده از این روش حاکی از دقت و سرعت بالای این روش است .