سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا بیگی – دانشجوی کارشناسی‌ارشد منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگ
الهه فلاح مهدی پور – دانشجوی دکتری منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
امید بزرگ حداد – استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

کاهش هزینه همزمان با افزایش کارایی، از جمله مواردی است که همواره در طراحی شبکه‌های توزیع آب شهری مورد توجه بوده است. تأمین این اهداف در حین تضاد آنها نیاز به استفاده از ابزار مناسب برنامه‌ریزی دارد. استفاده از انواع مدلهای حل اختلاف که با دریافت توابع مطلوبیت ذینفعان مختلف به ارائه مناسبترین نقطه تصمیم‌گیری می‌پردازند، می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای موجود، جهت حل اختلافات استفاده شود. به این منظور در این تحقیق، از مدل حل اختلاف یونگ در مسأله دو حلقه‌ای شبکه توزیع استفاده شده است. جهت تسهیل در ارائه نتایج و جستجوی نقاط مناسب فضای تصمیم، ابتدا مجموعه نقاط غیرغالب توسط الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع استخراج شده و سپس از مدل حل اختلاف یونگ، جهت انتخاب گزینه مناسب طراحی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نقطه تصمیم‌گیری، با کاهش ۵/۸۶ درصدی هزینه‌های سرمایه‌گذاری، قادر به افزایش ۷/۸۶ درصدی مطلوبیت مصرف‌کنندگان و کارایی شبکه ناشی از فشار هیدرولیکی می‌باشد.