سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه فلاح مهدی پور – دانشجوی دکتری منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی
امید بزرگ حداد – استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردی

چکیده:

بهره‌برداری از مخزن به عنوان یکی از سازه‌های ذخیره‌سازی آب، به نوع هدف یا اهداف استفاده از آن بستگی دارد. اما گاه نحوه بهره‌برداری از یک مخزن تنها به اهداف و شرایط مرتبط با آن، وابسته نبوده و به موارد دیگری نظیر اهداف مخازن بالادست و پایین‌دست نیز مرتبط می‌باشد. به عنوان مثال چنانچه بهره‌برداری از یک مخزن در یک سیستم چندمخزنه با هدف تأمین نیاز پایین‌دست مورد نظر باشد، میزان رهاسازی از مخزن علاوه به مقدار نیاز پایین‌دست، به نیاز مخازن بالادست، همچنین چگونگی رهاسازی آنها نیز وابسته می‌باشد. این مورد می‌تواند به عنوان یکی از موارد اختلافی در یک سیستم چندمخزنه می‌باشد که در آن ذینفعان هر مخزن جهت افزایش مطلوبیت خود تلاش می‌نمایند. مدل حل اختلاف نش از جمله روشهایی است که با در نظر گرفتن میزان مطلوبیت هر یک از طرفهای درگیر، به جستجو و ارائه راه‌حل بهینه از میان فضای تصمیم می‌پردازد. با توجه به موارد مطرح شده، در این تحقیق بهره‌برداری با هدف تأمین نیاز پایین‌دست یک سیستم سه‌مخزنه، با استفاده از مدل حل اختلاف نش مدنظر قرار گرفته است. جواب حاصل از اجرای مدل فوق، نقطه‌ای از فضای تصمیم است که بیشترین مطلوبیت همزمان را برای هر یک از مجموعه‌های درگیر فراهم می‌سازد.