سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سوسن لایی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

از تشکیل نظام آموزش و پرورش نوین درایران نیز قریب صدسال می گذرد و دراین مدت نظام آموزشی تحول چشمگیری داشته است و به جرات می توان گفت که امروزه مدیریت و رهبری نظام آموزش و پرورش به صورت یکی از مسئولیت های مهم و سنگین جامعه درآمدها ست صاحبنظران آموزش و پرورش عموما بر این عقیده هستند که اثربخشی مدیریت و کیفیت آموزشی معلمان بهترین شاخص سطح کفایت کل برنامه های آموزشی است نیکنامی ۱۳۷۹ ص۱۵ اما امروز بعد از صدسال این سوال پیش می اید که آیا به فرایند مرتبط سازی رشته های تحصیلی با سمت مدیریت در مدارس توجه می شود یا خیر؟ و توجه به این امر تا چه حد برکیفیت آموزشی و اثربخشی مدیران تاثیر دارد؟ این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محققساخته کارایی مدیران در ارتباط با آموزشگاه از دیدگاه دانش آموزان و معلمان و فرم خودسنجی مدیران است که براساس فرم تهیه شده از میلر در سال ۱۹۷۲ تدوین شده است.