سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هانیه نوجه دهیان – دانشجوی مقطع دکتری‐دانشکده مهندسی پزشکی‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فتح الله مضطرزاده – استاد دانشکده مهندسی پزشکی‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید میرزاده – استاد دانشکده مهندسی پزشکی‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید حصارکی – دانشجوی مقطع دکتری‐دانشکده مهندسی پزشکی‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به کاربرد وسیع سیمان فسفات کلسیمی در دندانپزشکی و اهمیت حلالیت و پایداری اینسیمان در برابر مایعات بدن، در این مقاله اثر افزودنی یون فلوراید پایداری سیمان مورد بررسی قرار گرفتهاست. سیمان دندانی معرفی شده شامل فازپودری تتراکلسیم فسفات و دیکلسیم دهیدرات و محلول NaHF2 ( 0 تا ۶ درصد وزن فاز جامد) به عنوان فاز مایع میباشد. الگوهای XRD سیمانها نشان دهنده افزایش فاز آپاتیت و تسریع واکنش سیمان با افزایش یون فلوراید میباشد، بطوریکه یون فلورایدجایگزین یون هیدروکسیل در شبکه هیدروکسی آپاتیت میشود و فاز پایدار هیدروکسی فلوروآپاتیت Ca 10 (PO4)6 (OH)2-X FX (0<X<2) تشکیل میشود. تصاویر SEM نیز نشان دهنده ماتریسی شامل کریستالهای آپاتیت و ذرات واکنش نکرده DCPD و TTCP است که با افزایش مقدار فلوراید، حضور یون فلوراید و جایگزینی آن در شبکه باعث تسریع واکنش ذرات DCPD و TTCP میشود و به همین دلیل در نمونه های ۴ و ۶ درصد از ذرات DCPD و TTCP واکنش نکرده کاسته شده است. جهت بررسی حلالیت این سیمانها نیز، تغییرات Ph این سیما نها در اسید ضعیف با pH=5.5 حاکی از پایداری سیمان حاوی ۶ درصد NaHF2 به دلیل تشکیل فلورآپاتیت در این نمونه میباشد.