سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید میثم شریفی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی در گرایش ترمودینامیک و سینتیک، دانشگاه علم
بهمن بهزادی – استادیار و عضو هیئت علمی درگرایش ترمودینامیک دانشکده مهندسی شیمی دان
علی شریفی – دانشیار و عضو هیئت علمی در گرایش شیمی آلی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ا
مجتبی میزایی –

چکیده:

سنتز ساختار جدیدی از مایعات یونی با وظایف ویژه(TSIL4) با نام پروپیل آمین متیل ایمیدازول آلانین [pamim][Ala] با هدف جذب شیمیایی دیاکسیدکربن انجام گرفته است. آزمایشهای تعیین مشخصات H NMR و C NMR، ساختار شیمیایی این ماده را مورد تایید قرار داده اند. برای غلبه بر ویسکوزیته بالا، مایع یونی با آب در درصد وزنیهای ۶۰، ۵۰ و ۴۰ ترکیب گردید و دادههای تعادلی حلالیت در دماهای ۲۵، ۴۰ و ۶۰ درجه سانتیگراد و گستره فشار ۵۰-۰ bar اندازه گیری گردید. این دادهها با نتایج عملکرد برخی مایعات یونی شناخته شده برای جذب CO2 مقایسه گردیدکه نتایج نشاندهنده عملکرد مطلوب ماده سنتز شده میباشند. برای دادههای تعادلی بدست آمده ثوابت هنری برازش گردیده است.