سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید کیانی بستان آباد – کارشناسی ارشد حقوق شغل : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد

چکیده:

متهم را نمی توان تحت فشار قرار داد تا اعتراف کند و باید دانست که متهم مجرم نیست و رعایت حقوق متهم یک امر مهم و اساسی میباشد نظامهای عدالت کیفری به دنبال آن هستند که انسان بی دلیل مجازات نشود چرا که اصل بر برائت متهم می باشد و این یک اصلسرنوشت ساز می باشد و باید از هر گونه اقدام محدود کننده و ورود به حریم خصوصی و تفتیش افکار انسانها جلوگیری شود و به سکوتمتهم احترام گذاشت تا با حق سکوت خود بتواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید و با حضور وکیل خود دادرسی را عادلانه به پیش ببرد. که اصول قانون اساسی و نظرات فقها مبین این تکنه می باشد در یک نتیجه گیری کلی می توانیم گفت که متهم به عنوان یک شهروند و باتوجه به اینکه متهم مجرم نمی باشد و باید تمامی حقوق او رعایت شود و از جمله این حقوق حق سکوت تا زمان حضور وکیل می باشد وباید این حق به گونه ای باشد که حق سخن گفتن به وکیل خود واگذار نماید که مبین این حق اصل ۳۷ ق . ا و اصل برائت می باشد و براساس این مبانی و اصول حق سکوت متهم باید رعایت شود . امیدواریم با توجه به حق سکوت و عدم آگاهی متهم از حقوق خود درجریان دارسی و حمایت از متهم از بیان مطالبی نسنجیده خود را در معرض محکومیت قرار ندهد و هدف حقوق را که برقراری عدالتمی باشد از همان آغاز با رعایت حق سکوت که قانون جدید آیین ادرسی کیفری در ماده ۱۹۷ خود بدان اشاره نموده است جامه عملبپوشاند.