سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ربابه زارع ده آبادی – دانشجوی ارشد فقه وحقوق جزا دانشگاه آیت الله حایری میبد

چکیده:

حق رسیدگی عادلانه جز لا ینفک مفهوم دادرسی عادلانه هست وداشتن وکیل یک رکن اساسی جهت برقراری محاکمهی عادلانه و حفظ حقوق متهم می باشد. یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه اصل تساوی ابزار و امکانات بیندو طرف پرونده می باشد و از آنجا که متهم در مقابل نطام عدالت کیفری تنهاست و جامعه و نماینده ی دادستان ووکیل شاکی در مقابل وی مبادرت به طرح ،اقامه و تعقیب دعوای کیفری می کنندلازم است که از همراهی و مشاورهیک وکیل برخوردار باشد. احترام به حقوق طبیعی انسان ،اجرای دادرسی عادلانه وحمایت ازحق دفاع متهم امروزهمورد توجه بسیاری ازاندیشمندان قرار گرفته است. با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشرو میثاق بین المللی صراحتاحق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی پیش بینی شده است .در حقوق داخلی ایران نیز اصل ٣۵ قانون اساسی بابیان اینکه در همه ی دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل رانداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد، به حق داشتن وکیل اشاره کرده است.