سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مددی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

اجرای وکالت می تواند به سه طریق صورت بپذیرد:۱- اجرای وکالت به وسیله ی خود وکیل۲- اجرای وکالت به وسیله ی توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به ویداده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذفنمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی میتواند بر وکالت ثانوی اثرگذار باشد. این حالت خلاف اصل است زیرا اصلبراین است که مورد وکالت باید توسط خود وکیل انجام شود و توکیل وکالت نیاز به تصریح دارد.۳- اجرای وکالت به وسیله ی اجیرتحقیق حاضر به قسم دوم اختصاص دارد که در آن مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول وموکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.