مقاله حق بر باروری؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: حق بر باروری؟
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باروری
مقاله حق
مقاله آزادی
مقاله مصلحت عمومی
مقاله حکومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باروری از جمله توانایی های نخستین آدمیان است. این توانایی غالبا به صورت طبیعی محقق می شود، اما در پاره ای موارد روش ها و فناوری های جدید علمی امکان تحقق خواست تولیدمثل را در اختیار زوجین نابارور قرار می دهند. در سال های اخیر، از عبارت «حق بر باروری» برای اشاره به خواست زوجین برای محقق ساختن توانایی باروری سخن به میان آمده و گاه بر تکلیف حکومت در برآوردن این حق تاکید می شود. به نظر می رسد ابهام نهفته در «حق بر باروری» می تواند مشکلاتی جدی را در فهم ما از این موضوع و، به تبع، شیوه مواجهه با آن در جامعه پدید آورد. در این مقاله، ضمن ایضاح مفهوم «حق»، این دعوی درانداخته می شود که «حق بر باروری» را می توان در هر دو قالب «حق ادعا» و «حق آزادی» دریافت اما فقط فهم آن در قالب «حق آزادی» موجه و مقبول است. از این رو، «حق بر باروری»، در واقع، حق بر آزادی درخواست فرزندآوری و جستوجو برای فراهم آوردن مقتضیات آن، از جمله استفاده از روش های درمان ناباروری، است. این حق، هم چون دیگر حق های آدمی، در توازن و تناسب با مصلحت عمومی قرار دارد، به گونه ای که می تواند در شرایطی خاص، مثلا در شرایط جمعیتی نامناسب، مورد حمایت و تشویق یا ممانعت و تضییق حکومت قرار گیرد.