مقاله حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۳۴۹ تا ۳۸۰ منتشر شده است.
نام: حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پدیدآورنده
مقاله حق افشا
مقاله حقوق ادبی و هنری
مقاله حقوق معنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قبولی درافشان سیدمحمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری است که بر اساس آن، پدیدآورنده حق دارد درباره عرضه کردن یا عرضه نکردن اثر خود به عموم تصمیم گیری کند. حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظام حقوقی فرانسه به صراحت پذیرفته شده است، از متون قانونی ایران نیز قابل استنباط است. به منظور گسترش متون حقوقی ایران در زمینه حق افشای اثر، نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم و قلمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایان یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را بررسی کرده است. با توجه به یافته تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوقی یک جانبه، و مستلزم وجود و ابراز اراده و اصولا نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است. حق افشا که با نخستین اعمال آن پایان می یابد، زمینه ساز پیدایش حقوق مالی پدیدآورنده است، درنتیجه، تا قبل از اعمال آن، امکان توقیف اثر ادبی و هنری به منظور بهره بردار مالی میسر نیست. حق یادشده بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی پدیدآورنده تاثیرگذار است. هرچند این امر مسوولیت پدیدآورنده در قبال خسارت های طرف قرارداد را از بین نمی برد.