سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غزاله قلاجوری – مدرس جهاد دانشگاهی استان کرمان

چکیده:

توسعه جامعه زمانی محقق می شود که همه توانمندی ها و استعدادهای آن بالفعل گردد حضورومشارکت زنان به عنوان نیمی ازاجتماع نقش انکارناپذیری دراین فرایند دارد حاکمیت هنجارهای حقوقی و مبانی شرع مقدس اسلام درزمینه اشتغال زنان می تواند نهادخانواده و کرامت زنان را حفظ نماید دربحث اشتغال زنان با توجه به جایگاه مادری و همسری از یکسو و سیستم قانونگذاری مبتنی برشرع که برای زنان وظیفه اقتصادی مقرر نکرده ولی دردفاع ازحقوق اقتصادی زنان جایگاه ویژه ای را برای آنان مقرر نموده است نیازمند یک تحلیل واقع گرایانه و اندیشمندانه می باشد تا با دفاع لازم ازجایگاه اشتغال مناسبخانواده را ازخطرتزلزل مصون بدارد درعین آن که جامعه نیز بتواند ازنیروی توانمند زنان برخوردار گردد باتدقیق درمنابع فقهی و حقوقی اصل جواز اشتغال زنان استنباط میشود اما درکنار آن اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده رعایت شرایط عمومی حضور زن درجامعه رعایت کرامت زن حیثیات زن و شوهر و مصلحت خانواده از اهم شرایط جواز اشتغال زنان می باشد.