سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالله دارایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی میبد

چکیده:

دیدگاه حقوقی بر منظر حمایت از حقوق حقه کلیه افراد جامعه را ملزم به دفاع است اما کودکان کهمظلوم ترین و پاک ترین ومعصوم ترین انسانهای روی زمین هستند. اما متاسفانه همین مظلومان دربرهه های مختلف زندگی خود دچار مخاطرات و آسیب های شدیدی می شوند که گاه غیر قابل جبراناست لذا با توجه به شرایط حاد در جامعه و عدم امنیت روحی و جسمی بر آن شدیم تا به بررسیوضعیت کودکان در جامعه بپردازیم و موضوع تحقیق حاضر استدلالی است تا از طریق آمار و ارقام وگزارشات مستند در چارچوب اصلاح وضعیت موجود در جامعه را فراهم نماید.در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۴۰۰ مورد تنبیه کودکان گزارش شده است.انجمن حمایت از حقوق کودکان که خط مشاوره تلفنی صدای یارا را اداره می کند، می گوید ۵۵ درصد کودکان، تنبیه روانی و عاطفی شده اند و ۴۵ درصد دیگر مورد تنبیه بدنی قرار گرفته اند. بر اساس آماری که شیرین صدر نوری، مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان اعلام کرده، ۹۳ درصد کسانی که سال ۹۲ با این موسسه تماس گرفته اند، مادران کودکان بوده اند. سه درصد، خود کودکان تماس گرفته اند و دو درصد تماس ها از سوی پدران بوده است.در مبحث کار کودکان نیز پیامدهای بدی برای این کودکان که به «کودکان کار» معروف هستند دارد. در ایران کودکان کاروجود دارند اما آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. با این حال تعداد این کودکان به دلایل گوناگون در حال افزایش است. تعداد کودکان کار در تهران بیش از ۲۰ هزار نفر است. سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵ تخمین زد بیش از ۴/۷۱ درصد از کودکان ایرانی بین ۱۰ تا ۱۴ سال از لحاظ اقتصادی فعال بوده اند. در سرشماری رسمی ایران سال ۱۳۷۵ اعلام شد بیش از ۴ درصد جمعیت شاغل ایران بین ۱۰ تا ۱۴ سال داشتند. در این آمار جمعیت شاغل ایران ۱۴/۵ میلیون نفر ذکر شده است بنابراین تعداد کودکان کار ۱۰ تا ۱۴ ساله، که ۴ درصد آن هستند در حدود ۶۰۰ هزار نفر است. در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۸۰ هزار کودک در سن ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران کار ثابت داشته است.