سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب سنچولی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

شهروند که تحت اقتدار و حمایت یک حکومت قرار دارد برخوردار ازمجموعه ازحقوق اساسی و انسانس است حفظ کرامت و ارزشهای والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی تنها بخشی ازحقوق شهروندی است که تامین این مهم درگرواقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور است ازطرفی حقوق دان و قانونگذار می خواهد جامعه بشری را با تنظیم و تقنین برنامه های فردیو اجتماعی به سوی کمال رهبری نماید ودرپرتو تعیین وظایف افراد و تامین حقوق آنان سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد.