سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دکترای حقوق بین الملل عمومی
ابوطالب کوشا – دکترای حقوق خصوصی

چکیده:

امروزه درکشورما مطالبات گسترده ای درحوزه علم و فناوری وجود دارد که جامعه علمی کشور باید بتواند با نواوریها این نیازها را برطرف کند ازسوی دیگر شاهدیم که دردانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور تلاشهای زایدالوصفی برای دستیابی به فن آوریهای جدید انجام میشود اما با وجود همه این تلاشها همواره یک حلقه مفقوده وجود داردو آن بهره برداری نکردن از نتایج است البته تلاش های خوبی درزمینه نوآوری انجام شده است اما این تلاشها درمقابل قله رفیعی که باید به آن برسیم بسیارناچیز است متاسفانه چرخه علم تا ثروت درکشور ما به شکلی سازمان یافته وجود ندارد ماموریت ها و سیاست هایی که دراسناد بالادستی کشور وجود دارد باید طی یک تلاش گسترده به بهره وری منجر شود درحال حاضر درمراکز تحقیقاتی اموزشی و سیاست گذاری کشور یک سردرگمی وجود دارد و آن اینکه هنوز تبیین فرق بین پژوهش و فناوری و اهمیت هریک به خوبی مشخص نشده است و دراین میان حتی جایگاه آموزش نیز به خوبی تعریف نشده است