مقاله حقوق غیردولتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات حقوق تطبیقی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: حقوق غیردولتی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکثرگرایی حقوقی
مقاله جهانی سازی حقوق
مقاله ضمانت اجرای فراحقوقی
مقاله فعالان غیردولتی حقوق
مقاله قانونگذاران خصوصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی مقدم محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهانی سازی و افزایش فعالیت نهادهای غیردولتی در سطح جهانی در کنار پدیده هایی چون افزایش مهاجرت و استفاده از شبکه های ارتباطی جهان شمول، موجب ایجاد مفاهیم جدیدی در علم حقوق شده است که با رویکرد سنتی آن چندان منطبق نیست. «حقوق غیردولتی» از مهم ترین این مفاهیم است که مبنای آن ضرورت مداخله نهادهای غیردولتی در فرآیند حقوق سازی است. پیروان اعتبار حقوق غیردولتی با استناد به ناکارآمدی انحصار دولت در تدوین و وضع ضوابط حقوقی و مبتنی بر تحلیل شرایط عملی موجود، مزایای متعددی برای حقوق غیردولتی عنوان می نمایند. در مقابل پیروان حقوق دولتی نیز با طرح اشکالاتی مبتنی بر فلسفه حقوق، مداخله دولت را از ویژگیهای ذاتی حقوق و نقطه تمایز آن از سایر آموزه های رفتاری می دانند. در این مقاله تلاش شده است با تبیین مفهوم و مبانی حقوق غیردولتی و دلایل موافقان و مخالفان اعتبار آن، جایگاه ضوابط غیردولتی در جهان معاصر مورد ارزیابی قرار گیرد.