مقاله حقوق اطلاعات از منظر تحلیل اقتصادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق تطبیقی از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: حقوق اطلاعات از منظر تحلیل اقتصادی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق اطلاعات
مقاله تحلیل اقتصادی حقوق
مقاله اطلاعات
مقاله اقتصاد اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری باقر
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق اطلاعات یکی از رشته های نوظهور است که موضوع و اهداف و مسائل آن به صورت دقیق صورت بندی نشده است. آزادی، مالکیت و کنترل هزینه فایده ای، سه مبنای نظری مهم حقوق اطلاعات است که برای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه اطلاعات مورد توجه قرار می گیرند. این مقاله جایگاه مبنای سوم در ایجاد و اعمال قواعد ناظر بر حقوق اطلاعات را که در چهارچوب مطالعات موسوم به تحلیل اقتصادی حقوق صورت می گیرد مطالعه کرده است. از این منظر، اطلاعات کالایی است با اوصاف خاص و متمایز از سایر کالاها که در تنظیم قواعد حقوقی ناظر بر اطلاعات باید به این اوصاف و بازار خاص آن توجه داشت.