مقاله حقوق اطلاعاتی بیمار: راهکارهایی برای امنیت اطلاعات در محیط الکترونیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: حقوق اطلاعاتی بیمار: راهکارهایی برای امنیت اطلاعات در محیط الکترونیکی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت
مقاله حقوق اطلاعاتی بیمار
مقاله محیط الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرونده الکترونیک سلامت یکی از مهم ترین دستاوردهای سلامت الکترونیک برای رسیدن به مراقبت بیمار محور می باشد. در مراقبت بیمار محور هدف قابل دسترس بودن تمام اطلاعات بیمار برای درمانگران به منظور بهترین تصمیم گیری برای بیمار است. ایجاد محیطی برای به اشتراک گذاری اطلاعات و الکترونیکی شدن اطلاعات بهداشتی باعث گردید حفظ امنیت اطلاعات سلامت و حریم شخصی بیماران به موضوعی داغ و چالش برانگیز تبدیل گردد. لذا در این راستا مراکز بهداشتی – درمانی لازم است اقدام به ایجاد راهکارهای امنیتی برای حفظ حقوق اطلاعاتی بیماران نمایند. در این مقاله مروری، درباره چگونگی تدوین برنامه امنیتی برای حفظ اطلاعات و سیستم های اطلاعات سلامت در کنار ارتقای کیفیت مراقبت برای رسیدن به سه هدف اصلی مربوط به امنیت شامل محرمانگی، صحت و دقت و موجودبودن حول سه محور اصلی محافظت های مدیریتی، فیزیکی و تکنیکی بحث می گردد.