سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهره نیکخواه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- بخش تحقیقات فنی و مهند

چکیده:

میوه گیلاس مستعد فساد پس از برداشت است. قارچ کش های سنتزی به علت بالا ایجاد باقیمانده ها و احتمال خطر برای استفاده در میوه مناسب به نظر نمی آیند. بنابراین استفاده از ترکیبات طبیعی می تواند به عنوان یک راه حل در نظر گرفته شود. ضدعفونی گیلاس با اسیدهای آلی سبب کنترل فعالیتهای قارچی شده است. این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از اسید استیک جهت جلوگیری از رشد میکروبهای بیماری زا در گیلاس و در نتیجه حفظ کیفیت میوه در سردخانه انجام شد. گیلاس رقم سیاه مشهد در زمان مناسب در اواخر خرداد ماه برداشت شده و پس از جداسازی میوه های ناسالم،زخمی و آسیب دیده با بخار اسید استیک تیمار بندی گردید. میوه های هر تیمار پس از بسته بندی به سردخانه مننتقل و در زمان های صفر و پس از ۷، ۱۴ ، ۲۱ و ۲۸ روز نگهداری ، صفات کیفی و حسی میوه اندازه گیری گردید طرح آماری آزمایش فاکتوریل ۳ فاکتوری ( فاکتور A : غلظت اسید استیک، فاکتور B: مدت تیمار بخار ، فاکتور C : زمان نمونه برداری از انبا ر سرد) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بود. نتایج نشان داد که میوه گیلاس که با غلظت ۵/ ۲ میکروگرم بر لیتر از اسید استیک به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفته بود ، امتیاز بالاتری برای صفت ظاهر کلی کسب نمود.