سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسمعلی ابرسجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
سید علی حسینی (حبیب) – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
اسماعیل مقصودلو – کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

سطحی حدود ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی استان گلستان را مراتع شور و قلیا تشکیل می دهد. این منطقه دارای خاک شور با سفره آب زیر زمینی بالا است و گیاهان از رویشگاه امری ضروری بوده باعث حفاظت دراز مدت و استفاده مداوم این منابع می شود. به همین منظور جهت حفظ گونه های مهم شور روی و استفاده از ذخایر توارثی آنها، جمع آوری بذر را مزاتع انجام شد. در مجموع بذور تعداد ۹ گونه مقاوم به شوری متعلق به ۳ جنس و ۳ تیره از مراتع شور و قلیای استان گلستان جمع آوری شد.