سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد رهدارپور – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
فرشاد چنگایی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مسعود رهدارپور – کارشناس علوم قضایی

چکیده:

علاوه برچالشی که درخصوص مفهوم حقوق شهروندی ماهیت و مصادیق آن به دلیل وجود تعریف حقوقی از مفهوم شهروندوجود دارد دغدغه اصلی پاسداری از این حقوق درمرحله اجرا است که خطیرترین جایگاه آن درخلال فرایند کیفری است زیرا دراین وضعیت به دلیل تعارضاتی که میان حقوق بزهکار بزه دیده و جامعه و بطور کلی شهروندان جامعه پیش م یآید حقوق شهروندی به طور جدی درمعرض خطر قرارمیگیرد که البته با اجرای روشهای صحیح رسیدگی و جبران خسارت ناشی از جرم علاوه برجلوگیری از به خطر افتادن این حقوق می توان بحفظ و تضمین آن کمک نمود مکتب عدالت ترمیمی دراین راستا شامل اصول و راهکارهایی است که درزمینه حفظ حقوق شهروندی و تضمین آن نسبت به مکاتب کیفری پیش از خود نقطه عطفی محسوب می شود به گونه ای که با بررسی اصول و اهداف و روشهای آن میتوانند حفظ حقوق شهروندی را دغدغه این مکتب دانست عدالت ترمیمی از یک سو مکتبی بزه دیده مدار است و همین امر سبب شده است که برخلاف سایر مکاتب حقوق بزه دیده را به عنوان شهروندی فراموش شده درفرایند کیفری تامین نماید