سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا مختاری – موسسه آموزش عالی سراج تبریز
هادی دهقان –
آرش مدرسی –

چکیده:

با افزایش سیستم های کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات بحث اصلی درعلم کامپیوتر ازچگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده استداده کاوی اطلاعات پنهانی که برای برنامه ریزهای استراتژیک می تواند حیاتی باشد را آشکار می سازد سیستم های داده کاوی این امکان را به کاربرمیدهدکه بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کند و دانشنهفته آنها را استخراج نماید دراین مقاله به بررسی چندالگوریتم برتر داده کاوی که شامل k-menas svm درخت تصمیم گیری شبکه بیزی Ann knn و توزین اهمیت می پردازیم که درزمره پرقدرت ترین الگوریتم هایی هستند که درتحقیقات داده کاوی مورد استفاده قرارمیگیرد سعی برآن است که این الگوریتم ها توضیح داده شود نقاط قوت و ضعف آنها نیز مورد بررسی قرارگیرد.