مقاله حفاظ های چندلایه در مدار LEO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: حفاظ های چندلایه در مدار LEO
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله TID ،LEO ،MULASSIS ،MOS
مقاله مونت کارلو
مقاله محیط تابشی فضا
مقاله پروتون های به دام افتاده
مقاله حفاظ چندلایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری مظاهر
جناب آقای / سرکار خانم: نیکو علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تابش های موجود در محیط پرتوی فضا در مدار LEO که پروتون ها سهم عمده آن ها را تشکیل می دهند، آثار مخربی بر روی قطعات الکترونیکی بر جای می گذارند. در این مقاله، اثر آسیب یونیزان پروتون ها بر روی قطعات الکترونیکی ماهواره ای که در مدار LEO حرکت می کند، بررسی شد. با بررسی های انجام شده بر روی مدارهای LEO توسط نرم افزار Shieldose، بدترین سناریوی مطرح برای یک ماهواره، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به در نظر گرفتن قطعات الکترونیکی بر پایه نیمه رسانای اکسید فلزی (MOS)، طراحی حفاظ برای اثر TID ناشی از پروتون های به دام افتاده به وسیله نرم افزار MULASSIS که بر پایه محاسبات مونت کارلو است، انجام شد. با در نظر گرفتن محدودیت وزن و حجم، حفاظ های چند لایه برای کاهش دز یونیزان، بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل از محاسبات، حفاظ های سه لایه ای با ترکیبی از مواد با چگالی کم، با چگالی زیاد و با چگالی کم، به منظور بهینه سازی نسبی هم زمان وزن و حجم به عنوان حفاظ بهینه انتخاب شد.