سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عقابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وحید شعبانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
علی اشرف جلیلیان – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

حمامها بیشترین تأسیسات عمومی و عام المنفعه را در میان ابنیه تاریخی تشکیل می دهند و یکی از زیباترین ، مردم وارترین ، تکنیکی ترین و متنوع ترین فضاها هستند موضوع مقاله محور های مختلفی را در پیش رو قرار می دهد که از آن جمله اند:موقعیت و همجواری های بنا، ،مطالعه و شناخت عوامل مخل و آسیب های بنا،طرح حفاظت بنا،مرمت و استحکام بخشی بنا و احیای آن و به همین لحاظ سعی گردیده تا اصول و مبانی نظری برای حفاظت و ماندگاری این بنا از محورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.