سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری)
نبی اله رمضانی – دانشگاه علم و صنعت ایران(واحد بهشهر)

چکیده:

این مقاله به حفاظت سریع خطوط انتقال جهت حل مشکلات ناشی از مولفه های توالی صفر امپدانس متقابل بین خطوط و تاثیر آن در مقادیر ولتاژ و جریان خطاهای تک فاز به زمین و یا دو فاز به زمین م یباشد که منجر بهعملکرد نابجا و یا عدم عمکرد رله بدلیل افزایش و یا کاهش برد ناحیه حفاظتی رله دیستانس می گردد پرداخته است. یکی از نکات کلیدی این مقاله ارائه روش نوین به کمک شیفت برداری در منحنی مشخصه رله حفاظتی میباشد که منجر به بیشترین پوشش طول خط بدون عملکرد اشتباه رله حفاظتی می گردد. به منظور ارزیابی تکنیک فوق یک سیستم انتقال نمونه بااستفاده از نرم افزارهای ،PSCAD/EMTDC MATLAB شبیه سازی ونتایج ارائه می گردد.