سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول ربانیان نجف آبادی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
محسن راستین – شرکت صفانیکو

چکیده:

بکارگیری بهتر تجهیزات حفاظتی و افزایش قابلیت اطمینان عملکرد آنها علی الخصوص کلیدهای اتوماتیک درشبکه مستلزم رعایت نکاتی است که توجه به آنها میتواند درجهت جلوگیری از عملکرد بی موقع و حفاظت بهینه این تجهیز بسیار موثر واقع شود و لذا کاهش عملکردهای بی مورد و پایین آوردن میزان آسیب دیدگی تجهیزات و وسایل مشترکین برحسب تجربه و علم به دو راهکار دراین خصوص اشاره می شود که دراین مقاله با بیان شرایط عملکرد حفاظت های موجود یک کلید اتوماتیک درجهت افزایش ضریب اطمینان حفاظتی شبکه پیشنهاداتی با استفاده ازمحاسبات اتصال کوتاه ارایه میشود.