سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید هاشمی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله روشی جدید و دقیق برای تشخیص جریان هجومی از خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت ارائه برای استخراجشده است . در این روش از تبدیلSمشخصات سیگنال های گذرا و از الگوریتم HMMبه عنوان طبقه بندی کننده نوع سیگنال استفاده می شود . مشکلات بکارگیری روش های کلاسیک و مزایای روش های هوشمند سبب شده تا محققین در پی روش هایی باشند که حفاظتی دقیق، سریع، ایمن و قابل اعتماد را برای ترانسفورماتورهای قدرت فراهم سازد. گذراهای متداول در ترانس ها عبارتند از جریان هجومی و خطای داخلی. که عدم تشخیص این دو منجر به عملکرد غلط و نابجای رله و خروج ترانس از شبکهو از دست رفتن پایداری شبکه می شود . تبدیل S ابزاری قدرتمند در تحلیل سیگنا لهای گذراست که اطلاعات سیگنال را هم در حوزه زمان و هم در حوزه فرکانس استخراج می کند. همچنین در مقایسه با تبدیل موجک نیازی به انتخاب موجک مادر ندارد و حساسیت آن نسبت به نویز کمتر است. پس از استخراج مشخص ه های زمان -فرکانسی جریان دیفرانسیل، فرایند تشخیص سیگنال توسط مد ل های مارکوف مخفی (HMM )انجام می شود. HMM که از آن به عنوان طبقه بندی کننده استفاده شده است با مشخصات استخراج شدهاز تبدیلS آموزش داده می شود.